infrastruktura

Wykonujemy usługi dla klientów prywatnych oraz firm

Cenę usługi podajemy po dokonaniu oględzin miejsca wykonania usługi.

Zagospodarowanie terenów zielonych

 • zakładanie trawników i rabat kwiatowych,
 • sadzenie drzew, krzewów i kwiatów,
 • koszenie trawy na trawnikach, łąkach, boiskach sportowych, nieużytkach,
 • wycinanie drzew, krzewów i odrostów,
 • wykonywanie korekty koron drzew,
 • zimowe utrzymanie terenów i odśnieżanie dachów.

Roboty drogowe i budowlane

 • brukowanie dróg, placów, chodników z kostki granitowej, betonowej wraz z robotami ziemnymi i podbudową,
 • wykonywanie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudową,
 • kompleksowe remonty cząstkowe i roboty rozbiórkowe wszelkich rodzajów nawierzchni,
 • malowanie dróg, parkingów, placów manewrowych oraz miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 • oznakowanie pionowe dróg, parkingów, placów manewrowych oraz miejsc dla osób niepełnosprawnych,
 • wyklejanie znaków, tablic reklamowych, numerów posesji: z folii odblaskowej i zwykłej,
 • drenaże oraz opaski ochronne wokół budynków,
 • roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowych i betonowych.

Wycinanie darni

Przyjmowanie odpadów zielonych na kompostownię

Sprzedaż:

drewna opałowego i zrębek

Wykonywanie wieńców, wiązanek, bukietów ślubnych oraz dekoracji okolicznościowych

Wypożyczanie:

 • ławek na imprezy plenerowe 
 • wypożyczanie barier ochronnych na imprezy plenerowe
 • wypożyczenie agregatu prądotwórczego

Cennik