ZUS

- pojemniki 120 l przeznaczone na odpady komunalne zmieszane
- pojemnik 240 l
- worki 110 l przeznaczone na odpady komunalne zmieszane
- kontenery 1100 l przeznaczone na odpady komunalne zmieszane
- worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów
- usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz budowlanych i rozbiórkowych (kontenery hakowe)