ZUS

Proponujemy Państwu kompleksowe usługi wywozu odpadów zaprojektowane stosownie do Państwa potrzeb i wymagań.

Proponujemy konkurencyjne ceny wywozu w zależności od systemu wywozu, rodzaju kontenera i częstotliwości wywozu odpadów.

Dysponujemy samochodami do opróżniania pojemników 110 l, 120 l, 240 l i 1100 l a także kontenerów hakowych. Częstotliwość wywozu (opróżniania) i rodzaj pojemnika ustalane są na podstawie indywidualnych potrzeb danego klienta.

Odpady odbieramy zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, a w wyjątkowych przypadkach niezwłocznie po zgłoszeniu. Usługę wykonujemy szybko i sprawnie.

Proponujemy także, w związku z obowiązującym prawem, możliwość odbioru odpadów, które są gromadzone w sposób selektywny, takich jak: makulatura, tworzywa sztuczne. Sposób segregacji i odbiór odpadów segregowanych dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klientów. Segregacja pozwala na zmniejszenie kosztów wywozu odpadów.

Podmioty Gospodarcze zlecenie zawarcia - Pobierz