ZUS

 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żorach
(GPZOK)

GPZOK jest prowadzony przez Zakłady Techniki Komunalnej sp. z o.o. w Żorach, przy ul. Okrężnej 5.

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15.00

Odpady pochodzące z gospodarstw domowych przyjmowane są bezpłatnie po okazaniu dokumentu tożsamości  potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie miasta Żory oraz potwierdzenia dokonania opłaty za odpady za poprzedni okres rozliczeniowy.

Osoby przywożące jakiekolwiek odpady w pierwszej kolejności powinny kierować się na wagę.

W GPZOK bezpłatnie przyjmowane są:

 1. papier
 2. metale
 3. tworzywa sztuczne (butelki po napojach, chemii gospodarczej, kosmetykach, drobn plastik)
 4. szkło opakowaniowe (butelki, słoiki itp. - czyste)
 5. opakowania wielomateriałowe (opakowania po sokach, mleku)
 6. zużyte baterie i akumulatory
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 8. odpady budowlano-remontowe z wyjątkiem odpadów powstających na terenie budowy,
  1. gruz (bez dodatków płytek, metalu, drzewa itp.)
  2. odpady ceramiczne i elementy wyposażenia (armatura, umywalki, muszle klozetowe itp.),
  3. drewno – ościeżnice drzwi, ramy okienne, boazerie, parkiety, więźby dachowe itp.),
  4. okna, szyby okienne, lustra, luksfery itp.,
  5. tworzywa sztuczne – płytki PCV, panele, rynny itp.
 9. zużyte opony
 10. inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (to jest: rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice i detergenty)
 11. odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, kołdry itp.)
 12. tekstylia
 13. przeterminowane leki

Odpady muszą być posortowane zgodnie z ww podziałem.

 

W GPZOK nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest, papę,  odpady smołowe i części samochodowe.

Odpady nieposortowane mogą być przyjęte jako zmieszane odpady komunalne odpłatnie w cenie 0,38 PLN brutto za kilogram.

Odpady pochodzące z podmiotów gospodarczych przyjmowane są za odpłatnością.

Regulamin Gminnego punktu zbiórki odpadów komunalnych