uslugi transportowe

Różnorodność środków transportu będących w dyspozycji Zakładu Usług Sanitarnych pozwala na zaspokojenie wszelkich oczekiwań klientów.

Świadczymy usługi w zakresie:
- oczyszczania mechanicznego dróg, chodników, promenad, parkingów i skwerów zamiatarką chodnikową JOHNSTON oraz uliczną BRODDWAY,
- opróżniania szamb pojazdem asenizacyjnym,
- wywozu odpadów śmieciarkami, hakowcami i innymi pojazdami,
- wymiany opon w Serwisie Ogumienia
- naprawy samochodów osobowych i ciężarowych