targowisko

TARGOWISKA przy ul. Dąbrowskiego i ul. Folwareckiej

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach jest administratorem:
- targowiska przy ul. Folwareckiej w Żorach
- targowiska przy ul. Dąbrowskiego w Żorach

Wyżej wymienione targowiska czynne są:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00
- w soboty w godzinach 8.00 – 13.00

Informacje dotyczące prowadzenia działalności na targowiskach, wolnych boksach, itp. można uzyskać bezpośrednio u inkasentów targowisk lub w biurze ZTK Sp. z o.o. pod numerem telefonu (32) 43 56 920 wew.25