o firmie

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o. w Żorach utworzone zostały 01 maja 2008 r. poprzez przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.

W Spółce 100% udziałów posiada Gmina Żory. ZTK Sp. z o.o. została wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach do Krajowego Rejestru Sądowego - numer KRS: 0000316885.

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie usług o charakterze użyteczności publicznej, zleconych przez Gminę Miejska Żory. W skład tych usług wchodzą m.in.:

  • budowa budynków wielorodzinnych,
  • prowadzenie targowisk miejskich,
  • administrowanie cmentarzami komunalnymi,
  • utrzymanie fonntan, zdrojów ulicznych oraz studni głębinowych na terenie miasta.