cmentarz

Komunalny Dom Pogrzebowy - Żory ul. Komunalna 3
dyżur całodobowo : tel. 32 43 41 260 , 604 584 414

BIURO CZYNNE:

PN-PT: OD 07.00 DO 17.00

SOBOTA: OD 07.00 DO 13.00


Jesteśmy jedynym zakładem pogrzebowym w Żorach, który nieprzerwanie od 1974 roku i w pełnym zakresie świadczy usługi w sposób profesjonalny i po konkurencyjnych cenach.

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • sprzedaży trumien, urn, lrzyży, obudów i utensyliów pogrzebowych w każdym asortymencie,
 • kremacji,
 • przewozu zmarłych autokarawanem na terenie całego karju - całodobowo,
 • przechowania zmarłych w profesjonalnej chłodni,
 • przygotowania zmarłlych do pogrzebu,
 • udostępnienia Domu Przedpogrzebowego w celu odprawienia ceremonii pogrzebowej,
 • obsługi pogrzebu autokarawanem oraz przez umundurowanych żałobników,
 • wykonania i dostarczenia palm, wieńców i wiązanek pogrzebowych.
 • oprawy muzycznej pogrzebu - orkiestra, trąbka,
 • wykopanie grobu na jednym z czterech cmętarzy komunalnych.
 • bezgotówkowego rozliczenia kosztów pogrzebu w ramach zasiłku pogrzebowego ZUS lub KRUS,
 • opieki nad grobem (mycie nagrobka, sprząteanie, dekoracja grobu)

Koszt kompleksowej usługi pogrzebowej wraz z opłatmi cmentarnymi mieści się w kwocie zasiłku pogrzebowego.

Administrujemy cmentarzami komunalnymi:
- Cmentarzem Komunalnym w Żorach przy ul. Komunalnej 3.
- Cmentarzem Komunalnym w Rowniu przy ul. Lazurowej
- Cmentarzem Komunalnym w Osinach przy ul. Wiosennej
- Cmentarzem Komunalnym w Baranowicach przy ul. Zgodnej.

(Administracja cmentarzy komunalnych znajduje się w biurze Zakładu Pogrzebowego w Żorach przy ul. Komunalnej 3).

polskie-cmentarze.com/zory